Stress en burn-out

Stress kan zowel gezond als ongezond zijn. Gezonde stress helpt je om even een stapje extra te zetten, bijvoorbeeld om een grote prestatie te leveren. Bij ongezonde stress is er sprake van overbelasting. Te lange overbelasting kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten en komt veel voor bij mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen of aan wie door anderen hoge eisen worden gesteld. Symptomen kunnen zijn: slecht slapen, hoofdpijn, piekeren, emotioneel reageren en je opgejaagd of opgebrand voelen.

BEGINNENDE STRESSKLACHTEN

Bij beginnende stressklachten met een aanwijsbare oorzaak is een korte periode van rust en aandacht vaak genoeg om te herstellen. Voor mensen met beginnende stressklachten bied ik een kort begeleidingstraject aan met veel praktische aanwijzingen om herhaling te voorkomen.

ERNSTIGE STRESS- OF BURN-OUTKLACHTEN

Bij stressklachten als gevolg van langdurige overbelasting is er meer aan de hand. Vaak zijn de klachten het gevolg van een opeenstapeling van factoren en is er jarenlang roofbouw op het lichaam gepleegd. In het uiterste geval spreken we van een burn-out. Mijn begeleiding van mensen met ernstige stress- of burn-outklachten is zowel gericht op lichamelijk herstel als op de oorzaken die tot de overbelasting hebben geleid.


–   Stress en burn-out – introductie
>   Beginnende stressklachten
>   Ernstige stress- en burn-outklachten

>   Contact

<   Home


 

Psycholoog