Methoden van begeleiden

AANDACHTSGERICHTE OEFENINGEN

Aandachtsgerichte oefeningen zijn oefeningen waarbij je doelbewust waarneemt wat er in je hoofd en lijf gebeurt, zonder daarover te oordelen. De aandachtsgerichte oefeningen waar ik mee werk komen uit de Mindfulness Based Cognitive Therapy en zijn bedoeld als eerste stap om opmerkzamer te worden. Je leert vroegtijdig herkennen of je in de ‘ik moet-stand’ staat en jezelf te veel opjaagt. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om eerder keuzes te maken, los te komen van automatische patronen en meer rust voor jezelf te creëren.

ANALYSE WERK/PRIVE-SITUATIE

Werk- en privésituaties zijn vaak sterk met elkaar verweven. Gaat het niet goed op je werk, dan heeft dat zijn weerslag thuis – en andersom. Een analyse maakt duidelijk welke stressfactoren een rol spelen en hoe we ze weg kunnen nemen.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie is de meest bekende vorm van gedragstherapie. De therapie is ontwikkeld op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en geeft inzicht in de manier waarop je denken bepalend is voor je zelfbeeld en gedrag. Door middel van cognitieve gedragstherapie leer je emoties beter te hanteren en gedrag doelmatiger in te zetten. Het is ook een zelfhulptechniek, zodat je uiteindelijk zelf je eigen therapeut kan worden.

EMDR

EMDR, een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een erkende methode die wordt toegepast in situaties waarbij duidelijk aanwijsbare gebeurtenissen uit het verleden negatieve ervaringen blijven oproepen. EMDR helpt het natuurlijke verwerkingsproces op gang te brengen. In mijn praktijk gebruik ik deze techniek bij enkelvoudige trauma’s, zoals pestervaringen of situaties waardoor faalangst is ontstaan.

EXPOSURE

Exposure is een krachtige vorm van gedragstherapie. Al dan niet onder begeleiding ga je, in gedachten of in de praktijk, heel bewust lastige situaties aan. Hierdoor treedt gewenning op en doven angstgevoelens langzaam uit.

ONDERZOEK NAAR VITALITEITSBRONNEN

In stresssituaties worden bronnen van vitaliteit en ontspanning niet meer aangeboord of zijn een ‘moeten’ voor je geworden. Samen onderzoeken we hoe deze waardevolle bronnen weer deel kunnen worden van het dagelijkse bestaan.

POSITIEVE PSYCHOLOGIE

Positieve psychologie is gericht op wat er goed gaat en waar je naar toe wilt. De aanpak is oplossingsgericht en gaat uit van krachten in plaats van klachten. Op een creatieve manier bouw je verder aan positieve ervaringen. In mijn praktijk pas ik positieve psychologie vooral toe als er een duidelijk doel is, bijvoorbeeld het vinden van competenties of het werken aan vooruitgang.

PRAKTISCHE VAARDIGHEDEN

Waar nodig krijg je praktische tips aangereikt en train je vaardigheden om je eigen invloed op bepaalde situaties te vergroten. Je leert bijvoorbeeld hoe je beter grenzen kunt stellen, meer overzicht kunt krijgen of lastige situaties effectiever kunt hanteren. Maar je kan ook denken aan handiger netwerken, beter omgaan met tegenstellingen of het toepassen van timemanagementprincipes.

TERUGVALPREVENTIE

Aandachtsgerichte oefeningen helpen om stress tijdig te leren herkennen en op die manier terugval te voorkomen. Maar ook een zelfgeschreven stresspreventieplan kan helpen om terugval te voorkomen. Vanuit een situatie van rust bekijken we welke keuzes je moet maken om je vitaliteit en plezier te hervinden.


>   Even voorstellen
>   Praktijkruimte
>   Kennismaking en intake
>   Tarieven
>   Opleiding en registraties
–   Methoden van begeleiden

>   Contact

<   Home


 

Psycholoog